Erdal KALCI Ürolog Op. Dr. - Op. Dr. Erdal Kalcı Hakkında

 
Erdal Kalcı
Ana Sayfa
Op. Dr. Erdal Kalcı Hakkında
Üroloji Nedir ?
Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları
Böbrek Enfeksiyonu ( Pyelonefrit )
Böbrek ve İdrar YoluTaşHastalıkları
Üretra Darlığı
Böbrek Kanseri
Mesane kanseri
Kanlı İdrar
Prostat Hastalıkları
İyi Huylu Prostat Büyümesi
Prostat Enfeksiyonu
Prostat Kanseri
Kadın Ürolojik Hastalıkları
Sistit
Aşırı Aktif Mesane
İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)
Kadınlarda İdrar Kaçırma
Çocuk Ürolojik Hastalıkları
Çocuklarda üriner enfeksiyon
İnmemiş Testis
Gece Yatağı Islatma
Veziko Üreteral Reflü ( VUR )
Kasık Fıtığı ve Kordon Kisti
Sünnet Derisi Sorunları
Doğumsal Hastalıklar
Doğum Öncesi Hastalıkların Takibi
Erkek Üreme Cinsel ve Genital Sağlığı
Kısırlık - İnfertilite
Varikosel
Hidrosel Spermatosel Kordon Kisti
Testis Tümörü
Peyronie Hastalığı ( Penis Kireçlenmesi )
Empotans (İktidarsızlık)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Genital Siğiller ( Wart )
İletişim
   
 

 

ÖZ GEÇMİŞ


 

1962 yılında Trabzon da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon da bitirdikten sonra 1980 yılında GATA Tıp Fakültesine başladı. 1986 yılında mezun oldu. Daha sonra GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji İhtisasını tamamladı.
___ Mikrocerrahi, Laparoskopik cerrahi, Endoskopik cerrahi, Temel ve İleri Acil Yardım, Üroonkoloji, Yardımcı Üreme Teknikleri, Aile Hekimliği, İşyeri Hekimliği, Hastane ve Sağlık Hizmetleri yöneticiliği, Havacılık ve Uzay Hekimliği, İlkyardımcı Eğitmeni, kurslarını başarı ile tamamladı. Ayrıca Üroloji alanında düzenlenmiş bir çok Ulusal ve Uluslararası kongre Seminer ve Konferanslarda yönetici, panelist, konuşmacı veya katılımcı olarak bulundu. 
Op. Dr. Erdal Kalcı Türk Üroloji Derneği (TÜD), Androloji Derneği , Ürolojik Cerrahi Derneği, Avrupa Üroloji Derneği (EAU) üyesi olup, Ürolojik Yeterlilik Sertifikası (Board of Urology) sahibidir. Özellikle mikrocerrahi ve endoskopik cerrahi ilgi alanıdır.
___ Evli, Zeynep ve Selin adlarında iki kızı var. Halen Balıkesir'de İzmiryolu Sevgi Hastanesinde Üroloji uzmanı olararak çalışmaktadır.

İrtibat:
Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi
Kasaplar Mah. Yeni İzmir Yolu No:50 
BALIKESİR info@ozelsevgihastanesi.com
(0266) 243 14 34 – (0266) 241 14 24

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri : 

 

Baykal, K., Y. Önol, C. İşeri, E. Kalcı, E. Kızılkaya, D. Erden, ''Diagnosis and treatment in renal hydatid disease: presentation of four cases'', International Journal of Urology, 3-497-500, 1996


Kadir BAYKAL,M.D., Şükrü YILDIRIM,M.D., Haluk ÜNAL,M.D., Erdal KALCI, M.D., Selami ALBAYRAK,M.D., Hakan CİNGİL,M.D., Yavuz ÖNOL,M.D, ; ''Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to testis'' International Journal of Urology 4: 104-105, 1997


B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri :

Baykal K., S. Albayrak , E. Kalcı , Ş. Yıldırım, H. İnal , Y. Önol , ''Prostat kanserinde patolojik evre ile klinik evre, PSA, Gleason Grade arasındaki ilişki:GATA Haydarpaşa Deneyimleri'' , Türk Üroloji Dergisi, 21:206 - 211, 1995

Önol. Y., K. Baykal, S. Albayrak, H. İnal, E. Kalcı, C. Şahin ve T. Şenkul, ''Tek fonksiyone böbrekte gelişen renal hücreli kanser olgusu nedeniyle renal hücreli kanserlerde zorunlu nefron koruyucu cerrahinin gözden geçirilmesi'', Türk Üroloji Dergisi, 21, 384-388, 1995


Önol Y., Baykal K., Albayrak S., İnal H., Kalcı E., Şahin C., Şenkul T.: Olgu Bildirimi. Türk Üroloji Dergisi, 21 ( 4 ), 184-189, 1995

Önol    Y., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., Şahin C., İnal H., Şenkul T.: Organa sınırlı prostat kanserinde radikal retropubik prostatektominin yeri: GATA  Haydarpaşa  Deneyimi. Türk Onkoloji Dergisi, 10 ( 2 ), 122 , 1995

 Önol, Y., S. Albayrak, K. Baykal, E. Kalcı, C. Şahin, H. İnal ve T. Şenkul , ''Radikal retropubik prostatektominin Türkiye'deki ilk 5 yıl sonuçları'', Üroloji Bülteni, 7: 87-91, 1996

 Baykal K., S. Albayrak , E. Kalcı , H.Baloğlu , B. Özbilek , Y. Önol , ''Prostat kanserinde düşük evrelendirme sorunu ve patolojik evre C ve D1 olgulara yaklaşım: GATA Haydarpaşa deneyimleri'', Üroloji Bülteni, 7:17-20, 1996

 Baykal, K., Y. Önol, S. Albayrak, E. Kalcı, H. İnal ve T. Şenkul, ''Apendektomiye bağlı üreteral travma ve ileal üreter ile onarımı: Bir olgu sunumu'', Üroloji Bülteni, 7, 125- 127, 1996

 Baykal K., A. Öztürk , E. Kızılkaya , H. İnal , E. Kalcı , K. Dursun , Y. Önol, ''Testiküler lenfoma: 3 vaka sunumu'' , Türk Üroloji Dergisi, 22 : 201-205, 1996

 Baloğlu H., K. Baykal ,C. İşeri , E. Kalcı , D. Demirel , D. Erden , Ç. Harmankaya, ''Hormonal tedaviye yanıt veren ileri evre prostat adenokarsinomlu olgularda lokal histolojik yanıtın irdelenmesi'' , Üroloji Bülteni 8:206-210, 1997

 Baykal K., E. Kalcı, H. Baloğlu, C. İşeri, K. Dursun, D. Demirel, D. Erden, Ç. Harmankaya, ''Radikal prostatektomi sonrası izlenen rekürrenslerin çok parametreli irdelenmesi.'' , Türk Üroloji Dergisi 23:144-150, 1997

 Baykal K., E. Kalcı , H. Baloğlu , C. İşeri , K. Dursun , D. Erden , Ç. Harmankaya, ''Prostat kanserinde serum PSA seviyesinin tümörün neovaskülarizasyonu ve damar invazyonu ile ilişkisi.'' , Üroloji Bülteni 8:137-140, 1997

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri :

S. Albayrak MD., Y. Önol MD., M. Saraçoğlu MD., C. İşeri MD., K. Baykal MD., E. Kalcı MD.,THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE SELECTIVE NEUROPHYSIOLOGIC TESTING (BCR'S AND PEP'S) IN EVALUATION OF IMPOTENT PATIENTS: THE RESULTS OF 64 PATIENTS, 29. International Congress of Military Medicine 18-25 September 1993 Istanbul-TURKEY

Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., İnal H., Our Experiences in Radical Retropubic Prostatectomy, AUA  New York section 93rd Annual Meeting –Turkey 1995

Y.Ş. Önol, S. Albayrak, K. Baykal, E. Kalcı, H. İnal., Our experiences in radical retropubic prostatectomy.  4. Mediterranean Congress Of Urology, September 6-10 1995 Rhodes-Greece

K. Baykal, C. İşeri, C. Şahin, E.Kalcı, B. Özbilek, D. Erden, Interferon Therapy In Mumps Orchitis: Comparing With Classic Theraphy Precedure, 1st Congress of Balkan Military Medical Commitee 6-8 May, 1996 Istanbul-TURKEY

Lt.Col. Ahmet NAS MD, Lt.Col. Cengizhan YIGITLER MD, Col. Erdal KALCI MD.A SIMPLE MODIFICATION OF ''WHOOSH'' TECHNIQUE FOR CAUDAL ANAESTHESIA, 10th Congress of Balkan Military Medical Commitee 2-6 October 2005 Varna- BULGARIA


D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri:

 

Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Erden D., Şahin C., Kalcı E.: Radikal retropubik prostatektomideki tecrübelerimiz. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya 1994

Önol Y., Albayrak S., Baykal K., Kalcı E., Şahin C., Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Radikal Retropubik Prostatektominin Yeri:GATA Haydarpaşa Deneyimleri, XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

Baykal K., Albayrak S., Kalcı E., Baloğlu H., Özbilek B., Prostat Kanserinde Understaging Sorunu ve Patolojik Evre C ve D1 OlgularaYaklaşım, XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

 Baykal K., Albayrak S., Kalcı E., Yıldırım Ş., İnal H., ÖNOL Ş.Y., Prostat Kanserinin Klinik Evresi Ne Ölçüde Patolojik Evreyi Yansıtır? XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995

Baykal K., İnal H., İşeri C., Albayrak S., Kalcı E., Erden D., Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Transüretral Rezeksiyonun Semptom Skoruna Etkisi, II. Ulusal Endoüroloji Kongresi17-20 Nisan 1996 ADANA

 Baykal K., Özbilek B., İşeri C., Albayrak S., Kalcı E., Erden D., Posterior Üretra Yaralanmalarında Yaklaşım, XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul

 Yıldırım Ş., Uçmaklı E., Baykal K., Baloğlu H., Ersal Y., Çermik H., Kalcı E., Öztek İ., Prostat Kanserinde İğne Biyopsisi Ve Radikal Prostatektomi Materyalinin Grade Ve Patolojik Evre Açısından Karşılaştırılması, XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul

H. Baloğlu, C. İşeri, K. Baykal, E. Kalcı, D. Erden, İ. Öztek, Ç. Harmankaya, Hormonal tedaviye Klinik Yanıt Veren İleri Evre Prostat Adenokarsinomlu Olgularda Lokal Histopatolojik Yanıtın İrdelenmesi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

E. Kalcı, C. İşeri, H. Baloğlu, K. Baykal, İ. Öztek, D. Erden, Ç. Harmankaya, Prostat Adenokarsinomlu Hastalarda Tümör Histolojisinin Çok Yönlü Görüntü Analizi İle Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

 K. Baykal, C. İşeri, E. Kalcı, H. Baloğlu, D. Erden, Y. Önol, Ç. Harmankaya, Prostat Adenokarsinomlu Hastalarda Serum PSA Düzeyi ile Tümörün Neovaskülarizasyon Ve Damar İçi İnvazyonu İlişkisi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

 C.Yiğitler, Ş. Bal, M. Gündüz, E. Kalcı, Askeri Yüksek Okullara müracaat Eden Genç Erişkinlerde İnguinoskrotal Patoloji Sıklığı, Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

 C. Yiğitler, A. Nas, E. Kalcı, Kaudal anestezide "Whoosh" tekniğinin basit bir modifikasyonu, 15nci Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs - 2 Haziran 2006 Ankara

 C. Yiğitler , E. Şilit, E. Kalcı, M. Gündüz, Ş. Bal, A.Ş. Alpay, Bir grup askeri öğrenci adayı arasında inguinoskrotal patolojilerin prevalansı, 15nci Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs - 2 Haziran 2006 Ankara

Şen B., Şahin C., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Alp B. F., Erişkin Yaş Üretral Fistüllü Olgularda Lokal Anestezi Altında kateterli Ve Katetersiz Fistül Onarımının Sonuçları, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

 Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Erişkin Yaş Grubu Primer Ve Sekonder Hipospadiaslarda TIPU: 100 Olgunun Retrospektif İncelenmesi, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

 Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Adolesan Ele Gelmeyen Testis : Laparoskopi Her Zaman Gereklimi? 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Uzun Üretral darlıklarda Ve Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Distal Sirküler Fasyokutanöz Penil Flep Kullanımı: Video Sunumu, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya


 

 YASAL UYARI: BU SİTE İÇERİSİNDEKİ  TÜM TIBBİ İÇERİK BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA SUNULMUŞTUR.  TEDAVİ YERİNE GEÇMEZ. TEDAVİ DOKTOR NEZARETİNDE YAPILMALIDIR.

 

 
Bugün 1 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=